Make your own free website on Tripod.com

Animal Farm
Home Up De Mammoetjacht Egypte Vragen stellen Animal Farm Werkvorm 1

 

ANIMAL FARM

Hieronder staat een aantal opdrachten die betrekking hebben op Animal Farm, het boek van George Orwell, en op de tekenfilm die naar het boek is gemaakt.

Informatie over Animal Farm kun je o.a. op Internet vinden, bijvoorbeeld op de volgende sites:

Animal Farm 1
Een mooie site om je zoektocht naar informatie over Animal Farm te beginnen. Deze site biedt een samenvatting van het boek, verkaal details per hoofdstuk en een verzameling links naar o.a. Marx, Nicolaas II, Trotzky, Stalin e.a.
Animal Farm 2
Ook op deze site kun je veel informatie over Animal Farm vinden.
Animal Farm 3
Een site met links naar andere sites over Animal Farm.
Animal Farm 4
Een site met o.a. een vergelijking van de dieren in het boek met bestaande personen uit de Sovjet-Unie en met een aantal links naar andere sites over het onderwerp.
Animal Farm 5
Een site met worksheets en een quiz.
Animal Farm 6
Op deze site wordt de situatie aan het begin van de dierenboerderij vergeleken met de situatie op het einde.
Animal Farm 7
Twee sites met vergelijkingen tussen dieren uit het boek en bestaande personen in de Sovjet-Unie.
Animal Farm 8
Een site met verwijzingen naar sites over Animal Farm, samengesteld voor leerlingen.

George Orwell's World
Een prachtige site over leven en werk van George Orwell

1    BOEK EN FILM 

Het boek Animal Farm van George Orwell wijkt in een aantal opzichten af van de gelijknamige tekenfilm.

De Opdracht 

Maak op maximaal twee A4-tjes een vergelijking tussen boek en film.

2    BOEK/FILM EN WERKELIJKHEID

De hoofdpersonen in boek en film zijn dieren, met namen als Napoleon en Snowball. Al deze dieren hebben een tegenhanger in de werkelijkheid. Je kunt ze , in meer of mindere mate, vergelijken met personen uit de begin periode van de geschiedenis van de Sovjet-Unie of in een enkel geval met iemand uit de negentiende eeuw.

De Opdracht

Schrijf zoveel mogelijk tegenhangers op van dieren uit boek en/of film

3    OORZAKEN EN GEVOLGEN

De Opdracht

Als je onderzoek doet naar oorzaken en gevolgen van een bepaalde gebeurtenis moet je steeds bepaalde vragen stellen. Deze vragen staan hieronder vermeld. Kijk naar de film 'Animal Farm', gemaakt naar het gelijknamige boek van George Orwell, waarin dieren de macht op de boerderij overnemen. Schrijf vervolgens een kort verslag over de oorzaken en gevolgen van deze gebeurtenis. Gebruik daarbij, voor zover mogelijk, onderstaande vragen.

Oorzaken

  1. Slechts zelden zal er sprake zijn van één oorzaak. Stel je dus altijd de vraag welke oorzaken kan ik ontdekken?
  2. Niet alle oorzaken die je vindt zijn waarschijnlijk even belangrijk. Stel je daarom altijd de vraag welke oorzaken zijn zeer belangrijk en welke minder belangrijk ofwel welke oorzaken zijn van doorslaggevend belang en welke van bijkomstig belang?
  3. Een oorzaak die direct een bepaalde gebeurtenis tot gevolg heeft, maar die eigenlijk geen echt diepliggende oorzaak is, noem je een aanleiding
  4. Sommige oorzaken spelen al een lange tijd een rol (oorzaken op lange termijn), andere oorzaken zijn korte termijn oorzaken. Kijk of je deze verschillen kunt ontdekken.
  5. Gebeurtenissen worden niet altijd veroorzaakt door andere gebeurtenissen, maar vaak ook door normen, waarden en belangen van mensen. Kijk dus telkens of je die kunt ontdekken.

Gevolgen

  1. Sommige gevolgen van een gebeurtenis zijn direct zichtbaar, andere openbaren zich pas veel later. Kijk of je korte en lange termijn gevolgen kunt ontdekken
  2. Welke gevolgen zijn ingrijpend en welke minder ingrijpend?
  3. Welke zijn directe en welke indirecte gevolgen? Van directe gevolgen kun je meestal veel gemakkelijker oorzaken aanwijzen dan van indirecte gevolgen.
  4. Kun je een verschil aanbrengen tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen? Soms willen mensen dat iets een bepaald gevolg zal hebben, maar soms vindt iets ook plaats zonder dat dit echt de bedoeling was en heeft men er misschien wel spijt van.

[naar boven]

© 1999 Albert van der Kaap, Enschede. Alle rechten voorbehouden.