Make your own free website on Tripod.com

Enqueteformulier
Home Up Onderzoek Onderzoeksverslag Enqueteformulier Werkbladen Beoordelingsformulier Evaluatieformulier Voortgangsformulier

 

ENQUÊTEFORMULIER

1    In welke jaar wordt de enquête afgenomen?

2    Wat is uw geslacht?   m/v

3    In welk jaar bent u geboren?

4    Bent u gehuwd?         j = gehuwd of gehuwd geweest
                                           n = nee

5     Wat is uw hoogst genoten opleiding?

        0 = geen
        1 = lagere school/basisschool/vglo (voortgezet l.o)
        2 = vbo/lbo (bijv. lts/ambachtsschool, lhno/huishoudschool, leao)
        3 = mavo/mulo/ulo
        4 = havo/mms/handelsschool/3-jarige hbs
        5 = atheneum/hbs/gymnasium
        6 = mbo
        7 = hbo
        8 = universiteit
        9 = anders

6    Wat is uw godsdienst?

        0 = Geen
        1 = Rooms Katholiek
        2 = Nederlands Hervormd
        3 = Gereformeerd
        4 = Joods
        5 = Islam   
        6 = Hindoe
        7 = Syrisch-Orthodox
        8 = Overige

7    Wat was de denominatie van uw basisschool?

        0 = onbekend
        1 = katholiek   
        2 = protestant
        3 = openbaar

8    Wat was de denominatie van uw middelbare school?

       (indien geen middelbare school is gevolgd een 0 invullen)

        0 = onbekend   
        1 = katholiek
        2 = protestant
        3 = openbaar

9    Wat is de godsdienst van uw echtgenoot/echtgenote

        0 = Geen
        1 = Rooms Katholiek
        2 = Nederlands Hervormd
        3 = Gereformeerd
        4 = Joods
        5 = Islam
        6 = Hindoe
        7 = Syrisch-Orthodox
        8 = Overige

10    Van welke omroep bent u lid?

        0 = Geen
        1 = KRO
        2 = NCRV        
        3 = VARA
        4 = AVRO
        5 = VERONICA        
        6 = TROS
        7 = EO        
        8 = VPRO
        9 = Andere

11    Welke krant leest u?

        0 = Geen
        1 = Twentsche Courant
        2 = Tubantia
        3 = Volkskrant   
       4 = Trouw
       5 = Telegraaf
        6 = Algemeen Dagblad
        7 = NRC        
        8 = Andere

12    Op welke partij hebt u bij de laatste verkiezingen gestemd?

        0 = niet gestemd
        1 = CDA        
        2 = PvdA   
        3 = VVD
        4 = D66
        5 = Groen Links
        6 = SGP        
        7 = GPV
        8 = RPF
        9 = AOV
      10 = Unie 55+
      11 = SP
      12 = CD

13     Van welke vakbond bent u lid?

        0 = geen vakbond
        1 = FNV (of andere neutrale vakbond)
        2 = CNV (of andere christelijke vakbond)

<

 

 

VERZUILING

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tijdstip                    
2 Geslacht                    
3 Geboortejaar                    
4 Gehuwd                    
5 Opleiding                    
6 Godsdienst                    
7 Lagere school/Basisschool                    
8 Middelbare school                    
9 Huwelijk                    
10 Omroep                    
11 Krant                    
12 Partij                    
13 Vakbond                    

 

[naar boven]

© 1998 Albert van der Kaap, Enschede. Alle rechten voorbehouden.