Make your own free website on Tripod.com

Behrendt 4
Home Up Artikel Behrendt 1 Behrendt 2 Behrendt 3 Behrendt 4 Behrendt 5 Beoordelingsformulier Evaluatieformulier Behrendt Spotprenten Opland Spotprenten

 

Fritz Behrendt, politiek tekenaar (versie 4)

Ons land heeft een lange traditie van tekenaars van politieke prenten. In je geschiedenisboek ben je vast wel eens spotprenten tegengekomen van Albert Hahn en Johan Braakensiek, of anders wel van Jordaan of Louis Raemaekers. De bekendste hedendaagse tekenaars die (bijna) dagelijks in de krant in een spotprent getuigenis afleggen van hun kijk op de wereld zijn ongetwijfeld Opland, pseudoniem voor Rob Wout, en Fritz Behrendt.

Deze onderzoeksopdracht heeft betrekking op het werk van Fritz Behrendt.

In een gesprek met Arnold Vasen, eind 1969 vertelt Behrendt dat Jan Blokker, als zij elkaar bij het Algemeen Handelsblad tegenkwamen tegen hem zei: 'Zo fascist.' Op de vraag of hij een communisten hater is antwoord Behrendt: 'Ik ben zeer strijdlustig tegen elke dictatuur. Zowel in het linkse als in het rechtse kamp. Ik heb het niet op fanatici. Maar daarom stop ik nog geen venijn  in mijn tekeningen, zoals Daumier en een Albert Hahn. Die waren doordrongen van een zengend vuur, die moeten zich verschrijkkelijk hebben opgewonden. Dat kan ik niet.' (Studio, 28 december 1969)

Onderzoek, aan de hand van het werk van Fritz Behrendt,  de volgende vragen:

  1. Is Fritz Behrendt een communisten hater?
  2. Geeft Behrendt er in zijn werk blijk van dat hij tegen elke dictatuur is, zowel van links als van rechts?

Vervolgens zoek en beschrijf je  van Daumier en Albert Hahn minstens twee spotprenten die de woorden van Behrendt ondersteunen.

Maak bij het uitvoeren van de opdracht gebruik van onderstaand stappenplan.

1    Voorbereiding

stap 1        kiezen van het onderwerp en de hoofdvraag of hypothese

                  In dit onderzoek zijn de onderzoeksvragen gegeven.

stap 2        uitwerken van de hoofdvraag of hypothese in deelvragen

                   Bedenk zonodig zelf een of meer deelvragen. Lees daartoe ook het artikel over Fritz Behrendt

stap 3        kiezen van informatiebronnen

                   Spotprenten van Behrendt, Daumier en Hahn vormen je bronnen.

stap 4        organiseren en plannen

                  Maak zelf, eventueel in overleg met de docent, een planning van je werkzaamheden

2    Uitvoering

stap 5        het verzamelen van informatie

                   Maak gebruik van de spotprenten op deze site en verzamel zonodig zelf aanvullende bronnen.

stap 6        het selecteren en verwerken van informatie

                   Selecteer uit je bronnenmateriaal die gegevens die je nodig hebt voor het beantwoorden van je                     onderzoeksvragen.

stap 7        beantwoorden van de hoofdvraag of toetsen van de hypothese

                   Geef met behulp van de verzamelde gegevens een antwoord op de onderzoeksvragen

3     Afsluiting

stap 8        presenteren van de onderzoeksresultaten

                   Presenteer de onderzoeksresulaten op een wijze die is overeengekomen met de docent

stap 9        beoordelen van het verloop en de resultaten van het onderzoek

                   Je onderzoek wordt op de volgende onderdelen beoordeeld

Onderdelen Maximumscore per onderdeel
1 Uitwerking onderzoeksvraag 1 20
2 Uitwerking onderzoeksvraag 2 20
3 Uitwerking Daumier   5
4 Uitwerking Hahn   5
5 Bronnenkeuze 20
6 Presentatie 30
Totaal 100

 

[naar boven]

1998 Albert van der Kaap, Enschede. Alle rechten voorbehouden.