Make your own free website on Tripod.com

Behrendt 5
Home Up Artikel Behrendt 1 Behrendt 2 Behrendt 3 Behrendt 4 Behrendt 5 Beoordelingsformulier Evaluatieformulier Behrendt Spotprenten Opland Spotprenten

 

Fritz Behrendt, politiek tekenaar (versie 5)

Ons land heeft een lange traditie van tekenaars van politieke prenten. In je geschiedenisboek ben je vast wel eens spotprenten tegengekomen van Albert Hahn en Johan Braakensiek, of anders wel van Jordaan of Louis Raemaekers. De bekendste hedendaagse tekenaars die (bijna) dagelijks in de krant in een spotprent getuigenis afleggen van hun kijk op de wereld zijn ongetwijfeld Opland, pseudoniem voor Rob Wout, en Fritz Behrendt.

Deze onderzoeksopdracht heeft betrekking op het werk van Fritz Behrendt en Opland.

De opdracht voor je onderzoek luidt:

Vergelijk het werk van Behrendt en Opland.

1    Voorbereiding

stap 1        kiezen van het onderwerp en de hoofdvraag of hypothese

                  In dit onderzoek is de hoofdvraag gegeven.

stap 2        uitwerken van de hoofdvraag of hypothese in deelvragen

                   Bedenk zelf een aantal deelvragen. Maak hiervoor gebruik van het artikel over Fritz Behrendt            

stap 3        kiezen van informatiebronnen

                   Spotprenten van Behrendt en Opland.

stap 4        organiseren en plannen

                  Maak zelf, eventueel in overleg met de docent, een planning van je werkzaamheden

2    Uitvoering

stap 5        het verzamelen van informatie

                   Maak gebruik van de spotprenten op deze site en verzamel zonodig zelf aanvullende bronnen.

stap 6        het selecteren en verwerken van informatie

                   Selecteer uit je bronnenmateriaal die gegevens die je nodig hebt voor het beantwoorden van je                     deelvragen.

stap 7         beantwoorden van de hoofdvraag of toetsen van de hypothese

                    Geef met behulp van de verzamelde gegevens een antwoord op de hoofdvraag.

3     Afsluiting

stap 8         presenteren van de onderzoeksresultaten

                    Presenteer de onderzoeksresulaten op een wijze die is overeengekomen met de docent

stap 9         beoordelen van het verloop en de resultaten van het onderzoek

                    Je onderzoek wordt op de volgende onderdelen beoordeeld

 

Onderdelen Maximumscore per onderdeel
1 De keuze van de deelvragen 25
2 De uitwerking van de deelvragen 25
3 Presentatie 50
Totaal 100

 

[naar boven]

1998 Albert van der Kaap, Enschede. Alle rechten voorbehouden.